Evenementen

Wonen, werken en leven, voor iedereen tellen deze begrippen.

Evenementen horen daar ook bij, bedrijfsfeest op uw parkeerterrein, winkeliersvereniging in een mooi dorp of een leuke wijk met een leuk feest. Sportvereniging die feest organiseert, verkeersmaatregelen door middel van afzettingen, tijdelijke bebording, aanpassing van de omgeving door tijdelijke oplossingen voor verwijderen van straatmeubilair.

Graag faciliteren wij uw evenement.

Ook brengen wij graag partijen bij elkaar.

Zie onze links: